Midsommarfirande 2020

Midsommarfirandet på Norrby holme i föreningens regi ställs in på grund av de restriktioner som myndigheterna utfärdat med anledning av coronaviruset. Vi i styrelsen är mycket ledsna för detta men föreningen kan inte ta ansvar för ett evenemang som vi vet kommer att besökas av upp till tusen personer.

.

Städdag Norrby lördag 25 april

Lördagen den 25 april är det dags för städdag i Norrby. Som vanligt röjer vi på Norrby Holme och städar upp både på Holmen och vid Norrbygården. Efter städningen bjuder föreningen på grillad korv och dryck på Holmen.

Anmäl gärna om ni kommer så att vi vet hur många som kommer att äta efteråt. Har ni några frågor, ring ordf Sven Gustafsson på tel. 0739413049.

Ta gärna med dig egen räfsa eller grensax. Tar du med egen motorsåg eller röjsåg för rensning på Holmen står föreningen för bränsle och kedjeolja.

Hålltider
kl. 10:00 Samling vid Norrbygården för utdelning av redskap och fördelning av arbetsuppgifter.
kl. 12:00 Eftersnack och samkväm på Norrby Holme
(vid regn avslutar vi i Norrbygården)

Hjärtligt välkomna!

Vänliga hälsningar,
Norrby fastighetsägareförening

Svara gärna via vårt Facebook-evenemang att du kommer (el skriv en kommentar i svarsfältet nedan)

https://www.facebook.com/events/2378810732416082/

Skrivelse ang buss 836

Idag har styrelsen skickat in en skrivelse till Trafikförvaltningen och Nobina gällande omdragningen av buss 836. Vi ser med spänning fram emot deras kommentarer. Så här har vi skrivit:

Synpunkter till Trafikförvaltningen och Nobina gällande omdragning
av linje 836

Sedan juni 2019 har busslinje 836 bytt tur och går nu endast mellan Norrby och Vega station. Denna tur innebär en förkortad restid för arbetspendlare. Konsekvenserna för andra grupper längs den ursprungliga sträckningen av linje 836 har dock försämrats kraftigt. Viktiga målpunkter som Ica Maxi, förskolor och skolor i Söderby, Brandbergen centrum och Handen samt Handens sjukhus. Norrby fastighetsägareförening anser att Nobina och Trafikförvaltningen bör beakta att busslinje 836 inte enbart hade Handen centrum som målpunkt, vilken lätt kan uppfattas vid läsning av offentliga dokument. En framtida kollektivtrafik som bara bygger på att människor ska utgå från pendeltågsstationerna kommer att bidra till en stor ökning av bilresandet inom kommunen. Det linjenätverk som de olika busslinjerna utgör måste hålla ihop. Om en busslinje dras om måste någon annan linje kunna erbjudas som alternativ. Så har inte skett när det gäller linje 836.

Med respekt för att Nobina har både störst kunskap om resandeunderlag och vilka justeringar som behöver göras för att ge en tillfredsställande tillgänglighet till de målpunkter som gick förlorade vid omdragning av linje 836, vill vi som företrädare för fastighetsägarna i Norrby uppmana till att sådana justeringar vidtas. Vi tror att alla synpunkter som lämnats in från invånare i Norrby, men även i Söderby ger ett bra underlag om vilka justeringar som behöver göras.

God tillgänglighet till kollektivtrafik innebär förutom att det ska finnas kollektivtrafik, även rimliga gångavstånd till hållplatser. Norrby står inför en större omvandling i tre etapper där den första södra etappen innebär förtätning med ca 290 bostäder. Redan nu flyttar allt fler barnfamiljer in i Norrby som är i behov av en god kollektivtrafik till skola och sjukvård. Då det inte finns någon genomgående busstrafik på Norrbyvägen och linje 836 nu ändrats, blir bilen det naturliga alternativet.

Styrelsen i Norrby fastighetsägareförening har beslutat att uppvakta Nobina och Trafikförvaltningen med ovanstående synpunkter och vi ser fram emot en fortsatt dialog.

Med vänlig hälsning
Sven Gustafsson, ordförande i Norrby fastighetsägareförening
Tel. 073-941 30 49
norrbyff@gmail.com

Midsommarplanering tors 2 maj kl 18.00

Vi efterlyser dig som vill hjälpa till så att vi får till Midsommarfirandet på Norrby Holme.

Planeringen av årets midsommarfirande i Norrby pågår för fullt. Kom till Stugan vid Bollplan torsdagen den 2 maj kl 18.00 och anmäl ditt intresse.

Varje timme eller varje liten sak vi får hjälp med betyder mycket!

Kan du inte komma på mötet – hör av dig direkt till Gunnar Netz på 070-7152415 eller via mail till gunnar.netz@britcare.se om du kan hjälpa till på Midsommarafton.

Tack på förhand och välkomna på torsdag!

Städdag 27 april 2019

Lördagen den 27 april är det dags för städdagen i Norrby. Som vanligt röjer vi på Norrby holme och drar ihop till majbrasan inför Valborg.

Vi kommer också att städa vid Norrbygården. Nytt för i år är att vi på begäran från medlemmar också kommer att plocka skräp längs Norrbyvägen. Kommunen håller med sopsäckar och hämtar upp det vi plockar. Efter städningen bjuder föreningen på grillad korv och dryck vid holmen.

Skicka ett mail till norrbyff@gmail.com eller ring ordförande Sven Gustafsson tel. 0739413049 om du kommer att delta så att vi vet hur mycket mat och dryck vi ska köpa in.

Ta gärna med dig räfsa eller grensax. Tar du med egen motorsåg eller röjsåg för rensning på Holmen står föreningen för bränsle och sågkedjeolja.

Hålltider
kl. 10:00 Samling vid Norrbygården för uppdelning i tre grupper och utdelning av redskap
kl. 10:15 Städningen börjar
kl. 12:00 Samling vid Norrby holme för mat och dryck (vid regn avslutar vi i Norrbygården)

Vänliga hälsningar,
Norrby fastighetsägareförening

Årsmöte söndagen den 31 mars

Välkommen till Norrby FFs Årsmöte söndagen den 31 mars 2019, kl 11.00 i Norrbygården vid Bollplan.

Vi går igenom verksamhetsåret 2018, föreningens ekonomi och väljer styrelse för kommande år. Vi behöver även välja några personer till nästa års Valberedning.

Under punkten Övriga frågor ska vi ta ett principbeslut för hantering av sjövattnet. En skrivelse är bifogad till kallelsen som är utskickad till alla medlemmar.

Vi hoppas på ett välbesökt årsmöte. Liksom tidigare år bjuder vi på fika. Välkomna!