Skrivelse ang buss 836

Idag har styrelsen skickat in en skrivelse till Trafikförvaltningen och Nobina gällande omdragningen av buss 836. Vi ser med spänning fram emot deras kommentarer. Så här har vi skrivit:

Synpunkter till Trafikförvaltningen och Nobina gällande omdragning
av linje 836

Sedan juni 2019 har busslinje 836 bytt tur och går nu endast mellan Norrby och Vega station. Denna tur innebär en förkortad restid för arbetspendlare. Konsekvenserna för andra grupper längs den ursprungliga sträckningen av linje 836 har dock försämrats kraftigt. Viktiga målpunkter som Ica Maxi, förskolor och skolor i Söderby, Brandbergen centrum och Handen samt Handens sjukhus. Norrby fastighetsägareförening anser att Nobina och Trafikförvaltningen bör beakta att busslinje 836 inte enbart hade Handen centrum som målpunkt, vilken lätt kan uppfattas vid läsning av offentliga dokument. En framtida kollektivtrafik som bara bygger på att människor ska utgå från pendeltågsstationerna kommer att bidra till en stor ökning av bilresandet inom kommunen. Det linjenätverk som de olika busslinjerna utgör måste hålla ihop. Om en busslinje dras om måste någon annan linje kunna erbjudas som alternativ. Så har inte skett när det gäller linje 836.

Med respekt för att Nobina har både störst kunskap om resandeunderlag och vilka justeringar som behöver göras för att ge en tillfredsställande tillgänglighet till de målpunkter som gick förlorade vid omdragning av linje 836, vill vi som företrädare för fastighetsägarna i Norrby uppmana till att sådana justeringar vidtas. Vi tror att alla synpunkter som lämnats in från invånare i Norrby, men även i Söderby ger ett bra underlag om vilka justeringar som behöver göras.

God tillgänglighet till kollektivtrafik innebär förutom att det ska finnas kollektivtrafik, även rimliga gångavstånd till hållplatser. Norrby står inför en större omvandling i tre etapper där den första södra etappen innebär förtätning med ca 290 bostäder. Redan nu flyttar allt fler barnfamiljer in i Norrby som är i behov av en god kollektivtrafik till skola och sjukvård. Då det inte finns någon genomgående busstrafik på Norrbyvägen och linje 836 nu ändrats, blir bilen det naturliga alternativet.

Styrelsen i Norrby fastighetsägareförening har beslutat att uppvakta Nobina och Trafikförvaltningen med ovanstående synpunkter och vi ser fram emot en fortsatt dialog.

Med vänlig hälsning
Sven Gustafsson, ordförande i Norrby fastighetsägareförening
Tel. 073-941 30 49
norrbyff@gmail.com

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *